Schilderijen van 2000 – 2010

De tendens naar een grotere eenvoud van compositie en een zekere versobering van het palet is vooral de laatste jaren manifest. De sfeer en de gevoelsdimensie van het beeld winnen aan betekenis, doordat ik steeds meer erin slaag tot de kern door te dringen en overbodige toevoegingen te vermijden. Het accent in de beeldvorming komt vooral te liggen op een weloverwogen toepassing van licht- en schaduwwerking en op een subtiel en uitgebalanceerd kleurgebruik.

Verstilling en eenzaamheid als exponenten van een romantische inslag zijn gebleven en zullen waarschijnlijk ook in de komende jaren regelmatig in mijn werk terugkeren.