Schilderijen van 1980 – 1990

De vroege werken. Het geleidelijk ontwaken tot het Mysterie dat leven heet, was voor mij een intens gebeuren, waardoor ik in mijn tienerjaren de noodzaak voelde dit proces in beelden te bespiegelen en te concretiseren.

Ervaringen in de weidsheid en eenzaamheid van de natuur samen met een groeiende interesse in mystieke leerstellingen werden de voedingsbodem voor de ontwikkeling van een innerlijke verbeeldingswereld. De confrontatie met het surrealisme, het symbolisme en met het werk van toonaangevende fantastisch- realistische kunstenaars van eigen bodem bepaalden definitief de richting die ik tot op heden volg.

In het begin werden deze verbeeldingen uitgevoerd in inkt, potlood of gouache. Pas eind zeventiger jaren werden de eerste voorzichtige stappen gezet om de olieverftechniek te beproeven. Begin tachtiger jaren begon ik voor het eerst te experimenteren met glaceertechnieken. ‘Rebirth / Wedergeboorte’ (1980) is het eerste schilderij dat ik maakte met deze techniek.

Veel thema’s, die mij in deze periode al fascineerden, zouden de navolgende jaren met regelmaat terugkeren.Beelden als de zee, verlaten stranden, bergen, mysterieuze eilanden, de maan, ruines, het universum, eenzame figuren in uitgestrekte landschappen etc. vormden zich in deze jaren al tot de ‘symbolentaal’ waarin ik, als jonge kunstenaar, het verhaal van mijn innerlijke processen zou gaan beschrijven. Terugkerende thema’s in dit verhaal zouden worden: bespiegelingen over leven en dood en de dualiteit van geest en materie.