De ‘Pierrot’ schilderijen

Gedurende een periode van twintig jaar ben ik met regelmaat teruggekomen op het thema van de pierrot. Meestal verschijnt deze pierrot in werk van kleinere afmeting: schilderijtjes gemaakt met een knipoog en met veel plezier en bedoeld als intermezzo tussen de grotere en meer serieuze werkstukken. Vaak ook in een genre waarin ik anders vrijwel nooit werk: het stilleven.

Toch ligt ook in deze lichtvoetige beelden een symbolische dimensie verborgen. Terugkerende onderwerpen zoals omgevallen schaakstukken, gebroken spiegels, speelkaarten en de pierrot zelf verwijzen naar het spel van het leven en de illusoire aspecten hiervan. Keer op keer verliezen we dit spel en vallen we op onze neus! Totdat de regels van het spel begrepen worden en de vogel van de ziel zijn vleugels kan uitslaan om leegheid en zinloosheid de rug toe te keren… De ontsnapping (1993)