Herman Smorenburg

Niet eerder is het werk van Johfra op deze wijze in boekvorm gepresenteerd. Voor vrijwel iedereen zal dit boek dus de eerste kennismaking in de volle breedte zijn. De selectie van het in dit boek gereproduceerde werk is erop gericht een zo juist mogelijk beeld van Johfra’s kunstenaarschap te bieden.

Vanaf 1938 tot enkele maanden voor zijn dood hield hij een dagboek bij dat een schat aan informatie bevat over dagelijkse dingen, zijn drijfveren en overpeinzingen en zijn opvattingen over het eigen werk en dat van anderen. Hierbij spaarde hij zichzelf niet en schetste een indringend beeld van zijn artistieke geweten. De combinatie van dagboekfragmenten met afbeeldingen van schilderijen en tekeningen maakt dit boek tot een uniek document. Het getuigt van een nooit aflatende gedrevenheid en een indrukwekkend meesterschap.

  • Formaat: 23/30 cm
  • Pagina’s: 510
  • Prijs: €69,00 (inclusief verzendkosten Ned. / België)